Byggmesterforbundet

  Byggmesteren.as

  Byggforsk

  Statens bygningstekniske etat

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Olav Klomsten


Etter en tid som selvstendig næringdrivende med 5 ansatte og 24 år som faglærer i den videregående skole var tiden inne for en ny periode med revidert plan- og bygningslov som arbeidsområde i 100% stilling.

Siden oppstart av reformen i 1997 har det blitt gitt hjelp til Sentral godkjenning for ca. 300 foretak innen tømrer, murer, rørlegger og maskinentreprenør samt stålarbeider. Den siste tiden har bestått i hjelp av byggesøknader og meldinger til 15 kommuner i 5 fylker.
Dette er et prioritert arbeidsområde med vesentlig vekt på søknader til Trondheim kommune.

  Arbeidsområder:

  Hjelp til byggesøknader.

  Hjelp ved søknad om sentral godkjenning av foretak.

  Hjelp i fradelingssaker.

  Se kostnader under BISTAND.